NARRATIVT TIDSSKRIFT
Nyskabende idéer og praksisformer

Om Narrativt Tidsskrift

Narrativt Tidsskrift er det første danske tidsskrift om narrativ teori og praksis i alle dets former og udtryk – både rettet mod og skrevet af tænkere og praktikere placeret inden for det narrative felt samt i dets grænseflader til andre tanke- og praksisformer, der bidrager til at feltet fortløbende fornyer og overskrider sig selv. Med tidsskriftet håber vi på at skabe det nødvendige rum til, at vi i fællesskab kan finde frem til nye bevægelser inden for narrativ tænkning og praksis.

I redaktionen er der øje for vigtigheden af, at tænkere og praktikere går i dialog med, inspirerer og udfordrer hinanden for at fejre det narrative tankegods. Narrativt Tidsskrift er derfor et skriftligt medie, hvor nye tanker, kreative idéer samt revitalisering af det politiske tankesæt, som Michael White og David Epston på magisk vis satte i gang, kan deles og diskuteres. Med Narrativt Tidsskrift ønskes fortsat at udvikle modbevægelser til de ofte reduktionistiske diskurser og praksisser omkring menneskers vanskeligheder, som dominerer inden for flere fagområder.

Ambitionen bag tidsskriftet er derfor at styrke vores tværfaglige professionelle faglige stemmer, så vi sammen kan tale om de relevante og nyskabende idéer og praksisser, som hele tiden skyder frem i arbejdet med børn, unge og familier, medarbejdere og ledere, næret af en fælles faglig forankring i et narrativt landskab. Vores forhåbning er, at vi med Narrativt Tidsskrift vil kunne være med til at sikre, at disse ofte spontane og kreative eksperimenter gives form, gøres fyldigere samt sættes på begreb, så vi i fællesskab kan diskutere og videreudvikle, hvad der tænkes og gøres på en meningsfuld måde.

E-Tidsskriftet bliver også distribueret i Norge og alle vores narrative norske kollegaer er naturligvis velkommen til at bidrage til tidsskriftet.

Se her hvordan du bidrager med din artikel https://www.narrativttidsskrift.dk/bidrag/